Loading

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

hướng dẫn restore FW custom 4.1 bằng RedSn0w0.9.6b2

Iphone dev team đã chính thức công bố version mới 0.9.6b2 của redsn0w dựa trên lỗ hổng do Geohot tìm ra , nó có thể jailbreak iOS 4.1 on iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad (on iOS 3.2.2) and iPod touch 4G / 3G / 2G (Non MC Model only) . Hơn thế nữa version mới này có thể đưa iPhone về chế độ pwned-DFU việc mà trước đây chỉ thực hiện được trên máy MAC giờ bạn có thể làm trên Windows để có thể restore firmware custom 4.1 ngay trên Windows.

Công cụ cần thiết :

Redsn0w 0.9.6b2 :
- Link down RS cho MAC :
MAC
- Link down RS cho WIN : WIN
- Link MF redsn0w cho win : WIN
- Link MF redsn0w cho mac : MAC
Pass : vnmagic.net
FW 4.1 gốc , vào đây để down FW gốc 4.1 cho iphone : link
FW 4.1 custom :
-
Iphone 3G : Lock - World
-
Iphone 3GS : Lock - World
-
Iphone 4: Lock - World
-
Ipod touch : 3G - 4G
Link down FW custom trên Mediafire :
-
iPhone 3G Lock
-
iPhone 3G World
-
iPhone 3GS Lock
-
iPhone 3GS World
-
iPhone 4 Lock
-
iPhone 4 World
-
iPod Gen 3
-
iPod Gen 4

Các bước thực hiện :

1, Mở redsn0w và browse tới FW gốc 4.1 vừa down về :
2, chọn "Yes" nếu iPhone của bạn là 3GS newboot , iphone 4 còn ấn "No" với iphone 3 và iphone 3GS oldboot . Ở đây mình chọn là "yes" bởi phone mình đang dùng là 3GS newboot :3, Chọn " next " và đợi redsn0w làm việc :

4, Click chuột vào ô " Just entered pwned DFU mode right now " và chọn " Next"5, Bạn cần chắc chắn iphone của bạn đang kết nối với máy tính . Bây giờ thì giữ nút power và " slide to power off " . Khi máy đã được tắt hẳn thì mới tiếp tục ấn next6, Làm theo các bước redsn0w hướng dẫn : đầu tiên giữ nút power 3s :7, Giữ nút power và ấn tiếp nút Home trong vòng 10s tiếp theo :8, Thả nút power và giữ nút home trong vòng 15s tiếp theo :

9, Click Finish và bật itunes để shift + restore FW customChờ itunes chạy xong => done . Máy của bạn đã chạy FW 4.1 và được JB

2 nhận xét: